• Een User Experience Design voor mensen met een verstandelijke beperking

    Matti.es

    (Dutch only)

In het kort

Ik ben opgegroeid in een gezin met twee gehandicapte zussen. Tijdens het afstudeerproject wilde ik een product ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking – waaronder mijn zussen. Een product voor hen te ontwikkelen dat het leven verbeterd.

Mattie (Matti.es) is een product dat ervoor zorgt dat mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger activiteiten kunnen uitvoeren en waarbij hun dag(planning) helder wordt geformuleerd.

Ontmoet Iris

Iris is 21 jaar en is geboren met het Fragiele X-syndroom. Naast een verstandelijke beperking zijn er een aantal bijkomende afwijkingen. Zo heeft zij een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, een lichte taal- en spraak afwijking en is niet in staat zelfstandig te wonen.

Mensen met een verstandelijke beperking verwerken alles in puzzelstukjes. Zij moeten bij alle informatie de volgende punten helder krijgen: Wat moet ik doen? Wanneer? Met wie? Waar? Hoe moet ik het doen? Ze hebben daardoor veel structuur nodig en een duidelijke dagplanning.

Huidige producten die zorgen voor een dagplanning, zijn niet schaalbaar en/of werken niet optimaal voor de doelgroep.

De Design Challenge

Hoe kan een digitale oplossing ervoor zorgen dat dagtaken helderder worden voor mensen met een verstandelijke beperking én dat zij deze taken zelfstandig(er) kunnen uitvoeren zonder dat het begeleiders meer tijd kost?

Het product

Het product bestaat uit twee producten: Mattie Tasks, en Mattie Watch.

Mattie Tasks is een agenda app voor begeleiders, waar zij heel uitgebreid activiteiten aanmaken en deze activiteiten in een overzichtelijke agenda zetten. Het aanmaken van een taak wordt opgebouwd uit het principe van “wat, wanneer, met wie, waar en hoe”. Daarnaast volgt er een stappenplan met uitleg over hoe de taak moet worden uitgevoerd.
Mattie Watch is een smartwatch voor de mensen met een verstandelijke beperking, die gelinkt is aan het account van de begeleider. De activiteiten die worden ingevuld door de begeleider, ontvangt de smartwatch. De Mattie Watch legt elke activiteit uit volgens hetzelfde principe (zoals hierboven uitgelegd) en doet dit door middel van pictogrammen en audio/spraakberichten.

Benieuwd naar het prototype?

Bekijk de video

Fotografie (backstage)

Eindresultaat

Het project draaide voornamelijk op User Experience en Usability. Het prototype is meerdere malen getest met zowel begeleiders als Iris en andere mensen met een verstandelijke beperking. Het is heel lastig om te testen met deze doelgroep, maar opmerkelijk is dat Iris precies wist hoe de smartwatch zou werken. Verwachtingen waren dat het prototype niet optimaal zou werken en Iris het idee niet zou begrijpen. Ze reageerde echter positief: Nu kan ik mijn taakjes makkelijk zien en hoef ik niet steeds aan Erica te vragen wat ik moet doen. Mattie Tasks (de agenda-app) is meerdere malen getest en er is voornamelijk geïtereerd op de communicatie tussen de app (begeleider) en de smartwatch (deelnemer. Ofwel: Hoe legt Mattie de taak zo goed mogelijk uit?

Het product zorgt op deze manier dat begeleiders in veel minder tijd meer deelnemers (mensen met een beperking) de dagplanning kunnen opzetten en daardoor veel meer tijd steken in persoonlijke begeleiding. Dat resulteert weer in een versnelling van de verstandelijke ontwikkeling van de deelnemer. Erica van Leeuwen, eigenaar van zorgboerderij De Buitenkans, zegt dan ook: “Dit is niet alleen een voordeel voor mensen met een verstandelijke beperking, wij kunnen op deze manier ook meer kinderen persoonlijk begeleiden.”

Het afstudeerproject is afgesloten met een 8,5 en is genomineerd voor de Golden Dot Awards. De video wordt door iedereen lovend ontvangen en het bereikt precies het gewilde effect: mensen bewust maken van de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden.